ธรรมเนียมการดื่มนมหลังออนเซ็น

ตามธรรมเนียมโบราณที่ยึดปฏิบัติมานาน หลังการแช่ออนเซนคนญี่ปุ่นจะนิยมดื่มเครื่องดื่ม เพื่อคืนความสดชื่น ชดเชยเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไป ในสมัยก่อนน้ำอัดลมราคาแพง และยังไม่มีเครื่องดื่มกระป๋องหรือแบบกล่อง เครื่องดื่มที่นิยมคือ”นม” ซึ่งตามออนเซนจะมีนมขวดแช่เย็น ไว้บริการลูกค้าและปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน